Infralogics supportrutin för digital-tv området är enligt nedan:

1. Ett supportärende registreras genom felanmälan via mail till någon av kontaktpersonerna för området digital-tv. Normalt svarar vi alltid inom 24timmar.

2. Infralogic handar supportärendet och kopplar vid behov in tekniker från tillverkaren.

3. Infralogic eller tillverkaren erhåller en lösning för problemet till systemintegratören / återförsäljaren.

4. Systemintegratören / återförsäljaren utför lösningen och meddelar ev. slutkund.

Infralogic tillhandahåller ingen support för slutkunder. Kom ihåg att det är också möjligt att erhålla support direkt från tillverkaren, vanligtvis via tillverkarens hemsida.

Vid kontakt vill vi också att du har modell och serienummer tillgängligt på enheten / enheterna och en korrekt felbeskrivning samt vilka åtgärder som tagits för felsökning.

Vid konstaterat defekt produkt måste ni fylla i en RMA-ansökan och erhålla ett av oss godkänt RMA-nummer. Infralogic accepterar INGA SOM HELST returer av produkter utan RMA nummer.

Supporten når du på 08-4452290.