När det är bråttom eller förutsättningarna saknas för en korrekt installation hjälper Infralogic till.

Vi kan erbjuda tjänsten förinstallation som framförallt rör sig om en grundinstallation av datorplattformar för kameraanläggningar. Vi kallar tjänsten Klart-för-start och tjänsten har ett fast pris så du enkelt kan räkna in den i dina kalkyler för en ny kameranläggning.

I Klart-för-start ingår förinstallation samt konfiguration av operativsystem av enklare typ (vi konfigurerar ej användarkonton, AD och liknande), installation och grundkonfiguration av Aimetis Symphony (eller programvara som medföljer våra kamerafabrikat) samt funktionskontroll av basfunktioner som inspelning, navigering och spara videoklipp.

Låt Infralogic göra förinstallationen åt dig så spar du dyrbar tid ute på plats för din tekniker, framförallt om anläggningen är geografiskt längre bort. Kontakta oss på 08-4452290 för mer information!