Låt Infralogic designa ditt Digital-TV nät.

Vi har mångårig kompetens av projektering av TV-nät och även produktkunnandet inom den senaste tekniken. Vi kan hjälpa dig rita ett komplett nät och dessutom får du bifogat offert på materialet som behövs. Allt för att göra det lättare för dig som installatör att koncentrera dig på planering och produktion.

Ta kontakt med våra kontaktpersoner för Digital-TV för mer information.