Som svensk distributör av Aimetis Symphony plattformen anordnar vi tillsammans med Aimetis årliga certifieringar som krävs för att du som systemintegratör skall kunna arbeta med plattformen på lång sikt. Partnerprogram i PDF finns för nerladdning.


Certified_Partner_72dpiAimetis Certified Partner anordnar Infralogic 1-2 gånger om året. Certifieringen är en tvådagars kurs där man går igenom grundpaketeringen av plattformen med de olika licensalternativen, grundinstallation, klientprogramvaran, serverkonfigurationer, vanliga driftsättningsmoment, videoanalys m.m.

Certifieringen innehåller teori och praktik och anordnas i datahallar med nätverksanslutna kameror och kraftfulla PC-datorer. Kursen avslutas med en examinering och vid avklarad kurs erhåller företaget statusen som Aimetis Certified Partner. Infralogic håller i certifieringskursen på Svenska.

Förutom marknadsföringsmaterial och plaketter och länkad information med Aimetis erhåller man som Certified Partner rätten till direktsupport med Aimetis utvecklare i Kanada samt att du hos Infralogic erhåller bättre villkor vid köp av kameralicenser. Certifieringen kostar EUR1500 per företag och år /2 personer. För summan erhåller man förutom utbildningen också kameralicenser för motsvarande värde som du som systemintegratör kan sälja vidare och finansiera din utbildning.

Authorized_Partner_72dpiAimetis Authorized Partner är den lägre nivån av certifiering du kan erhålla från Aimetis. Denna nivå är ett krav för att du som systemintegratör skall få sälja och driftsätta Symphonysystem. Utbildningen sker online i ett s.k. webinar och är på engelska där grunderna i licenspaketeringen gås igenom samt enkel driftsättning. Authorized Partner kostar EUR300 per företag och år.

Kontakta våra kontaktpersoner för kameraövervakning för mer information.