Infralogic -Vi ser skillnad på ettor och nollor.

Vi hjälper ditt företag och dina medarbetare med grundkurser i datanätverk. Syftet är främst att kunna förstå grundprinciperna för TCP/IP kommunikation, vilka olika typer av hårdvara som är inblandade samt kunna applicera denna kunskap vid installation och driftsättning av enklare PC-baserade säkerhetssystem som t.ex. passersystem eller kameraanläggningar.

Kurserna hålls primärt i våra lokaler pga. tillgång till aktiv utrustning men kan även hållas i era lokaler, kostnad för resa och logi tillkommer i dessa fall. Kontakta oss för mer information på 08-4452290.